زمین

زمین سومین سیاره از خورشید و تنها جرم نجومی شناخته شده است که دارای حیات است. در حالی که مقادیر زیادی آب در سراسر منظومه شمسی یافت می شود، تنها زمین آب سطحی مایع را حفظ می کند. حدود ۷۱ درصد از سطح زمین را اقیانوس ها تشکیل می دهند که یخ های قطبی زمین، دریاچه ها و رودخانه های کوتوله را تشکیل می دهند.
جمعیت

7.753 میلیارد (2020)
مساحت

510.1 میلیون کیلومتر مربع
سن

4.543 میلیارد سال
شعاع

6371 کیلومتر
فاصله از خورشید

149.6 میلیون کیلومتر
جرم

5.972 × 10^24 کیلوگرم

حقایقی درباره زمین

  • چرخش زمین به تدریج کاهش می یابد.
  • زمانی اعتقاد بر این بود که زمین مرکز جهان است.
  • زمین میدان مغناطیسی قدرتمندی دارد.
  • تنها یک ماهواره طبیعی در سیاره زمین وجود دارد.
  • زمین تنها سیاره ای است که به نام خدا نامگذاری نشده است.
  • زمین متراکم ترین سیاره در منظومه شمسی است