parallax background

عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی و نزدیکترین سیاره به خورشید است. گردش آن به دور خورشید ۸۷.۹۷ روز زمینی طول می کشد که کوتاه ترین سیارات خورشید است. و به دلیل نزدیکی آن به خورشید جز در هنگام گرگ و میش به راحتی دیده نمی شود. به ازای هر دو گردش به دور خورشید، عطارد سه چرخش را به دور محور خود انجام می دهد و تا سال ۱۹۶۵ تصور می شد که همان سمت عطارد دائماً رو به خورشید است. سیزده بار در قرن سیزده بار عطارد را می توان از زمین مشاهده کرد که از روی خورشید در رویدادی به نام گذر می گذرد، رویداد بعدی در ۹ می ۲۰۱۶ رخ خواهد داد.
فاصله از خورشید

۵۷.۹۱ میلیون کیلومتر
دوره مداری

۸۸ روز
شعاع

۲۴۳۹.۷ کیلومتر
چگالی

۵.۴۳ گرم بر سانتی‌متر مربع
مساحت

۷۴.۸ میلیون کیلومتر مربع
وزن

۳.۲۸۵ × ۱۰^۲۳کیلوگرم

حقایقی درباره عطارد

  • عطارد هیچ قمر یا حلقه ای ندارد.
  • عطارد کوچکترین سیاره است.
  • عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است.
  • وزن شما در عطارد ۳۸ درصد وزن شما روی زمین خواهد بود. یک روز خورشیدی در سطح عطارد ۱۷۶ روز زمینی طول می کشد.
  • یک سال در عطارد ۸۸ روز زمینی طول می کشد.
  • معلوم نیست چه کسی عطارد را کشف کرده است.