نپتون

نپتون هشتمین سیاره از خورشید است که بیشترین فاصله را در منظومه شمسی دارد. این غول گازی ممکن است در تاریخ اولیه منظومه شمسی قبل از مهاجرت به موقعیت فعلی خود بسیار نزدیکتر به خورشید شکل گرفته باشد. نپتون هشتمین و دورترین سیاره خورشیدی شناخته شده از خورشید است. در منظومه شمسی، چهارمین سیاره بزرگ از نظر قطر، سومین سیاره پرجرم و متراکم ترین سیاره غول پیکر است. جرم آن 17 برابر زمین است و جرم آن کمی بیشتر از اورانوس دوقلویش است
گرانش

11.15 متر بر ثانیه

مساحت

7.618 میلیارد کیلومتر مربع
دوره مداری

۱۶۵ سال
شعاع

24622 کیلومتر
فاصله از خورشید

4.495 میلیارد کیلومتر

حقایقی درباره نپتون

 • کشف شده توسط: Johann Galle; Urbain Le Verrier; جان کوچ آدامز
 • قمرها: تریتون، هیپوکامپ، تالاسا، نایاد، نرید، دسپینا، بیشتر
 • نپتون دورترین سیاره از خورشید است.
 • نپتون کوچکترین غول گازی است.
 • یک سال روی نپتون 165 سال زمینی طول می کشد.
 • نپتون از نام خدای رومی دریاها نامگذاری شده است.
 • نپتون 6 حلقه کم نور دارد.
 • نپتون برای پیشینیان شناخته شده نبود.
 • نپتون به سرعت در محور خود می چرخد.
 • نپتون کوچکترین غول یخی است.
 • جو نپتون از هیدروژن و هلیوم و مقداری متان ساخته شده است.
 • نپتون آب و هوای بسیار فعالی دارد.
 • نپتون مجموعه بسیار نازکی از حلقه ها دارد.
 • نپتون 14 قمر دارد.