زهره

زهره دومین سیاره از خورشید است. این نام از الهه رومی عشق و زیبایی گرفته شده است. زهره به عنوان درخشان ترین جسم طبیعی در آسمان شب زمین پس از ماه، می تواند سایه ایجاد کند و در روز روشن با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
فاصله از خورشید

۱۰۸.۲ میلیون کیلومتر
دوره مداری

۲۲۵ روز
شعاع

۶۰۵۱.۸ کیلومتر
گرانش

۸.۸۷ متر بر ثانیه
مساحت

۴۶۰.۲ میلیون کیلومتر مربع
طول روز

۱۱۶ روز و ۱۸ ساعت

حقایقی درباره زهره

  • زهره هیچ قمر یا حلقه ای ندارد.
  • زهره تقریباً به بزرگی زمین با قطر ۱۲۱۰۴ کیلومتر است.
  • تصور می شود زهره از یک هسته مرکزی آهن، گوشته سنگی و پوسته سیلیکات تشکیل شده است.
  • به نظر می رسد یک روز روی سطح زهره (روز خورشیدی) ۱۱۷ روز زمینی طول بکشد.
  • یک سال در زهره ۲۲۵ روز زمینی طول می کشد.
  • دمای سطح زهره می تواند به ۴۷۱ درجه سانتیگراد برسد.